การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เชิงรุก

โรงพยาบาลชุมแสง/ November 26, 2021/ ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดทราบ ในวันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นี้
สำหรับประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 เข็มที่ 1 แอสตร้า
* สิ่งที่นำมาด้วย
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สมุดโรคประจำตัว
* สถานที่ บริเวณตลาดเก่า 100 ปี เมืองชุมแสง
เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น.

Share this Post