ขอกราบขอบพระคุณ ท่านพระครูนิทัศน์ประชานุกูล

โรงพยาบาลชุมแสง/ March 16, 2021/ ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่

ขอกราบขอบพระคุณ ท่านพระครูนิทัศน์ประชานุกูล (สมศักดิ์ ปัญญาธโร) วัดศรีอุทุมพร ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยศิษย์และญาติโยม มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลชุมแสง จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

Share this Post