ตรวจสอบรายชื่อ ผู้จองวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ด้วยตนเอง ผ่านระบบหมอพร้อม วันที่ 15-18 มิถุนายน 64

โรงพยาบาลชุมแสง/ June 28, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้จองวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ด้วยตนเอง ผ่านระบบหมอพร้อม วันที่ 15-18 มิถุนายน 64 (ลำดับที่ 199-305) ให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน วันพฤหัส ที่ 1 กรกฎาคม 64 เวลา 08.30 น.-10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลเมืองชุมแสง

 
Share this Post