ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนจองวัคซีน COVID-19 ไว้กับโรงพยาบาลชุมแสง “ผ่านระบบหมอพร้อม”

โรงพยาบาลชุมแสง/ June 8, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

         ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนจองวัคซีน COVID-19 ไว้กับโรงพยาบาลชุมแสง “ผ่านระบบหมอพร้อม”สถานที่ฉีด อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลเมืองชุมแสง

♦️วันที่ 8 มิถุนายน 2564
♦️วันที่ 10 มิถุนายน 2564
♦️วันที่ 11 มิถุนายน 2564
 

โรงพยาบาลชุมแสงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Share this Post