ที่ตั้งและแผนที่

โรงพยาบาลชุมแสง

เลขที่ 150 หมู่ 3 ตำบล เกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
โทรศัพท์ : 056-282268
แฟกซ์ : 056-353071
E-mail : chumsaengh@hotmail.com

บริการฉุกเฉิน โทร: 1669 Chest Pain Center Tel: 1669