ประกาศเลื่อนนัดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 4, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศเลื่อนนัดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีด AstraZeneca เข็มที่ 1 กับโรงพยาบาลชุมแสง เมื่อวันที่ 8-11 มิถุนายน 2564

Share this Post