ประกาศโรงพยาบาลชุมแสงเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

โรงพยาบาลชุมแสง/ June 6, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศโรงพยาบาลชุมแสงเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19

ผู้ที่จองผ่านระบบ “หมอพร้อม” มีกำหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 8-11 มิถุนายน 64 สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามวัน เวลา ที่ได้จองไว้ในระบบ ณ อาคารหอประชุม สนามกีฬารวมใจเทศบาลเมืองชุมแสง

🔹สำหรับผู้ที่จองผ่าน อสม./รพ./รพ.สต. ให้รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

โรงพยาบาลชุมแสงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Share this Post