ประกาศโรงพยาบาลชุมแสง เรื่องการจองวัคซีน

โรงพยาบาลชุมแสง/ May 15, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

เนื่องจากมีผู้สนใจฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ในช่วงอายุ 18-59 รอระบบเปิดให้จองได้พร้อมกัน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

Share this Post