ผู้ป่วยโควิด-19 ท่านใดมีความประสงค์ที่จะมารักษาตัวที่อำเภอชุมแสง สามารถติดต่อ 080-6935442

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 25, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

Share this Post