รงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณอัครวิทย์ ภัทรวรรณเวช นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลชุมแสง

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 21, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณอัครวิทย์ ภัทรวรรณเวช นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลชุมแสง บริจาคชุด PPE จำนวน 15 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง

Share this Post