รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลชุมแสง/ June 30, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ 30 มิถุนายน 2654 รายงาสถานการณ์โควิด - 19 โรงพยาบาลชุมแสงเตียงคงเหลือ. 6 เตียง

Share this Post