รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 1, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รายงานสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลชุมแสง เตียงคงเหลือ. 4 เตียง

Share this Post