รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 4, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 รายงานสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลชุมแสง จำนวนเตียงว่างคงเหลือ 5 เตียง

Share this Post