รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 7, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 รายงานสถานการณ์โควิด-19 บวก ในพื้นที่ 3 ราย กลับมาภูมิลำเนา 3 ราย

Share this Post