รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 8, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลชุมแสงรายงานสถานการณ์โควิด-19 + ในอำเภอชุมแสง 2 ราย + กลับภูมิลำเนา 1 ราย

Share this Post