รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 10, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รายงานสถานการณ์โควิด-19 🦠 ในพื้นที่ 2 ราย 🦠 จากต่างจังหวัด 6 ราย

Share this Post