รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 10, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
รายงานสถานการณ์โควิด-19

รับใหม่ +9 ราย

-ในพื้นที่ 8 ราย
– จากต่างจังหวัด 1 ราย

Share this Post