รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 16, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

รายงานสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

พบผู้ติดเชื้อจำนวน 8 ราย

Share this Post