รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 18, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

รายงานสถานการณ์โควิด-19
วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
พบผู้ติดเชื้อรวม 15 ราย
🦠ในพื้นที่ชุมแสง 12 ราย
🦠จากจังหวัดอยุธยา 3 ราย

Share this Post