รายงานสถานการณ์ โรงพยาบาลชุมแสง วันนี้ 26 มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลชุมแสง/ June 28, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

รายงานสถานการณ์ โรงพยาบาลชุมแสง

วันนี้ 26 มิถุนายน 2564

1. ปิดรพ.ชุมแสง 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2564
ให้เปิดเฉพาะแต่ห้องฉุกเฉินเท่านั้น
จึงขอความร่วมมือ รพ.ชุมชน ใกล้เคียง เช่น รพ.หนองบัว รพ.เก้าเลี้ยว รพ.โกรกพระ ช่วยรับคนไข้ ใหม่ที่คิดว่าต้อง admit ให้การรักษาค่ะ 🙏 รวมถึงเคสคลอด N/D ด้วยค่ะ
2. ให้ตรวจ PCR เจ้าหน้าที่ทุกคนในรพ.ชุมแสง

3. งดรับเคส admit ใหม่ และ ยังไม่ให้ D/C เคสเดิม ต้องทำการ ตรวจ proved ผู้ป่วยและญาติ ทั้งหมดก่อน รวมถึงญาติที่เปลี่ยนมาเฝ้าด้วย

ขณะนี้ได้ประสานงานกับ นพ.สสจ. สสอ. นายอำเภอชุมแสง แล้ว รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
– ในส่วนยา โรคเรื้อรัง ให้ส่งยาแบบเดิม
ประสานผ่านรพ.สต.ค่ะ
– เลื่อน case ผ่าตัดตาไปก่อนค่ะ
Share this Post