แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

โรงพยาบาลชุมแสง/ June 1, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
***ตามวัน และเวลานัดเดิม ที่ท่านได้จองวัคซีนไว้ทุกช่องทาง***
หากมีการเลื่อนนัด หรือเปลี่ยนแปลงวันให้บริการ ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขออภัยในความไม่สะดวก

Share this Post