แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ พร้อมคณะ เดินทางมามอบอุปกรณ์ในการลงปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพ

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 7, 2021/ ไม่มีหมวดหมู่

             แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ พร้อมคณะ เดินทางมามอบอุปกรณ์ในการลงปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ให้กับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(CM) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ(CG) และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CC) พื้นที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)หมู่ 3 ต.พันลาน อ.ชุมแสง ณ รพ.สต.พันลาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานฯ โดยมี แพทย์หญิงบุญญธิดา ยาอินทร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง สาธารณสุขอำเภอชุมแสงและตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้รับมอบ รวมทั้งได้ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ฯดังกล่าว ผ่านทาง จนท.รพ.สต.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เครือข่ายบริการสุขาพอำเภอชุมแสง และองค์การบริหารส่วนตำบล

ขอขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญ มา ณ โอกาสนี้

Share this Post