โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ขอบคุณ คุณยุพิน จุลปโมข ร้านโกเอก(ดอกไม้ตลาดชุมแสง) ร้านหมูกะทะแม่บุญลือ

โรงพยาบาลชุมแสง/ May 25, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

 

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ขอบคุณ คุณยุพิน จุลปโมข ร้านโกเอก(ดอกไม้ตลาดชุมแสง) ร้านหมูกะทะแม่บุญลือ มอบ ข้าว 100 กล่อง ขนม 100 ชุด น้ำดื่ม 100 ขวด ให้บุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ป่วย ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post