โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณสุพัตรา โออ่อน

โรงพยาบาลชุมแสง/ May 27, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

 

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณสุพัตรา โออ่อน มอบอาหารและน้ำดื่ม ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post