โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ทีมงาน RANDOM นางสาว ศรินทิพย์ ศรีเฉลิม นางสาว นิภาภรณ์ แสงเมือง นำอาหารมามอบ

โรงพยาบาลชุมแสง/ May 27, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ทีมงาน RANDOM นางสาว ศรินทิพย์ ศรีเฉลิม นางสาว นิภาภรณ์ แสงเมือง นำอาหารมามอบ -ข้างเหนียวไก่ 147 กล่อง -น้ำ 12 โหล ให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และคนไข้ ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post