โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณอัจฉรา กุลสวัสดิ์

โรงพยาบาลชุมแสง/ May 27, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณอัจฉรา กุลสวัสดิ์ มอบข้าวกล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post