โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณสิทธิทูล รักศรี คุณฉวี รักศรี และครอบครัว ร้านแซ่บเวียงจันทร์

โรงพยาบาลชุมแสง/ May 27, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

 

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณสิทธิทูล รักศรี คุณฉวี รักศรี และครอบครัว ร้านแซ่บเวียงจันทร์ มอบอาหาร 50 กล่อง น้ำ 50 ขวด ให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post