โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณอัจฉรา กุลสวัสดิ์

โรงพยาบาลชุมแสง/ May 31, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณอัจฉรา กุลสวัสดิ์ มองข้าวกล่องจำนวน 30 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือ

Share this Post