โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณวาสนา สุภาพร

โรงพยาบาลชุมแสง/ May 31, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณวาสนา สุภาพร นำน้ำจากร้านอันนาคาเฟ่ จำนวน 50 แก้ว มอบให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post