โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณไพบูลย์ คุณจินตนา ศรีโสภณ โรงสีโสภณพานิช และร้านขายของเล่นเช็งเกี่ย

โรงพยาบาลชุมแสง/ May 31, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณไพบูลย์ คุณจินตนา ศรีโสภณ โรงสีโสภณพานิช และร้านขายของเล่นเช็งเกี่ย มอบชุด ppe และหน้ากาก N95 ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post