โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่และเพื่อนๆพี่น้องชาวสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์

โรงพยาบาลชุมแสง/ May 31, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่และเพื่อนๆพี่น้องชาวสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ บริจาค 1.ชุด ISOLATE GOWN จำนวน 40 ชุด 2.LEG COVER จำนวน 50 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post