โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณเจนิเฟอร์ ศิริพงษ์ ตัวแทนกลุ่ม PADA6

โรงพยาบาลชุมแสง/ May 31, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณเจนิเฟอร์ ศิริพงษ์ ตัวแทนกลุ่ม PADA6 มอบเจลแอลกอฮอล์ กด 500 ml 8 ขวด เจอแอลกอฮอล์ หลองบีบ 50 ml 120 หลอด ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post