โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณฐานิดา ผลเจริญ มอบขนมหวาน

โรงพยาบาลชุมแสง/ June 1, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณฐานิดา ผลเจริญ มอบขนมหวาน ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post