โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ทีมครูนุ้ยโยคะ-พิลาทิส&ฟิตเนส นครสวรรค์

โรงพยาบาลชุมแสง/ June 1, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ทีมครูนุ้ยโยคะ-พิลาทิส&ฟิตเนส นครสวรรค์ มอบชุด PPE 100 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post