โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ วัดแสงธรรมสุทธาราม บริษัท เอสพีอาร์ 2013 จำกัด บริษัท ตือนครปฐม จำกัด

โรงพยาบาลชุมแสง/ June 1, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ วัดแสงธรรมสุทธาราม บริษัท เอสพีอาร์ 2013 จำกัด บริษัท ตือนครปฐม จำกัด มอบข้าว 300 ห่อ ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post