โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ลุงดิ้น ป้าลี แม่ปุย และน้าฝน

โรงพยาบาลชุมแสง/ June 1, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ลุงดิ้น ป้าลี แม่ปุย และน้าฝน มอบชุดกันฝน ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post