โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ครอบครัวดำเหน็ดพันธ์ คุณปรียาพัศ แก้วมณี

โรงพยาบาลชุมแสง/ June 23, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ, ไม่มีหมวดหมู่

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ครอบครัวดำเหน็ดพันธ์ คุณปรียาพัศ แก้วมณี มอบ leg cover จำนวน 80 คู่ ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post