โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ตัวแทนสาวมีสทีน เขตนครสวรรค์

โรงพยาบาลชุมแสง/ June 23, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ, ไม่มีหมวดหมู่

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ตัววแทนสาวมีสทีน เขตนครสวรรค์ นำเจลแอลกอฮอล์มามอบให้จำนวน 1ลัง ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post