โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณวาสนา พรทนัน และครอบครัว

โรงพยาบาลชุมแสง/ June 23, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ, ไม่มีหมวดหมู่

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณวาสนา พรทนัน และครอบครัว มอบก๋วยเตี๋ยวราดหน้าจำนวน 180 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post