โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ดร.เสมอ งิ้วงาม (ป๋อง สุพรรณ)

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 7, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ ดร.เสมอ งิ้วงาม (ป๋อง สุพรรณ) นำชุด PPE ชุดปฏิบัติงานป้องกันเชื้อโรค มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมแสง จำนวน 100 ชุด โดยมีพระครูนิวิฐปุญญากร (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม)เป็นประธานมอบ เนื่องในวาระทำบุญอายุวัฒนมงคล 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ณ วัดห้วยด้วน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

Share this Post