โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณสกล คุณอุษณีย์ บุญตั้ง และครอบครัว

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 7, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณสกล คุณอุษณีย์ บุญตั้ง และครอบครัว มอบหมี่ผัด 250 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post