โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณวาสนา พานทวีป

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 7, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณวาสนา พานทวีป มอบข้าวต้มมัด 80 มัด และคุณฐานิดา ผลเจริญ มอบขนมหวาน ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post