โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ กลุ่ม ต่อต้านเงินกู้ออนไลน์

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 8, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ กลุ่ม ต่อต้านเงินกู้ออนไลน์ มอบ
-การ์ดกันเปื้อน 50 ชุด
-หมวกคลุมผม 300 ชิ้น
-แว่นตาป้องกันเชื้อโรค 30 ชิ้น
-ชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE) 5 ชุด
-แอลกอฮอล์ 40 ขวด
ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง

Share this Post