โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 8, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ - มอบชุด PPE จำนวน 15 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

Share this Post