โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณศิริเพ็ญ อังกาบ เจ้าของร้าน”คุณอ้อย มินิมาร์ท”

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 9, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณศิริเพ็ญ อังกาบ เจ้าของร้าน"คุณอ้อย มินิมาร์ท" มอบ หน้ากากอนามัย 30 กล่อง - กาแฟกระป๋อง 3 ลัง - เครื่องดื่ม 3 ลัง - ขนม 1 ลัง เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง.

Share this Post