โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณกนกกร พานทวีป

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 9, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณกนกกร พานทวีป มอบน้ำดื่มเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสานงานโดยคุณกานต์พิชชา ยืนยงค์

Share this Post