โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ บริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จำกัด

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 9, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ บริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จำกัด มอบ แอลกอฮอล์เจล 10 ลัง จำนวน 350 ขวด ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post