โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณวันเพ็ญ ทัพมาก

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 21, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณวันเพ็ญ ทัพมาก มอบ 500 บาท สมทบทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง

Share this Post