โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณราตรี ดาวเรือง คุณประกอบ ดาวเรือง

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 21, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณราตรี ดาวเรือง คุณประกอบ ดาวเรือง บริจาคหีบศพเพื่อผู้ยากไร้ ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง

Share this Post