โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ บริษัท แดรี่พลัส จำกัด(สำนักงานใหญ่)

โรงพยาบาลชุมแสง/ August 5, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ บริษัท แดรี่พลัส จำกัด(สำนักงานใหญ่) มอบเครื่องดื่ม จำนวน 390 กระป๋อง ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง

Share this Post